Music Estoniaga ootame liituma ettevõtteid, kelle peamised tuluallikad, tooted või teenused põhinevad muusika loomisega tekkival intellektuaalsel omandil, muusika esitamisel, salvestatud muusika müügil või muusikaga seotud kaubamärgil.

Music Estonia liikmed saavad mitmeid soodustusi ME teenustele ning läbi üldkoosoleku osaleda organisatsiooni kujundmisel.

Täida liikmeks astumise avaldus

Liikmeks vastuvõtmise otsuse teeb juhatus avalduse esitamisele järgneval korralisel juhatuse koosolekul. Vastuvõtmise otsusest teatab juhatus e-kirjaga. Sisseastumis- ning liikmemaksu tasumine käib arvete alusel.

Music Estonia liikmemaksud:
- ühekordne liikmeks astumise tasu on 80 €
- aastamaks on 100 €